Dostępne galerie

Ford Mondeo ST220

układ bez tłumików końcowych, końcówki 2x 100mm